پرسشنامه ترس (پرسشنامه علائم رفتاری)


پرسشنامه ترس (پرسشنامه علائم رفتاری)


 • عنوان فارسی: پرسشنامه ترس (پرسشنامه علائم رفتاری)
 • عنوان انگلیسی: پرسشنامه ترس (پرسشنامه علائم رفتاری)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Fear, Phobic disorders, Anxiety disorders
 • کاربرد: سنجش علائم رفتاری ترس در موقعيتهای مختلف
 • سازنده: مارکس و ماتئوس
 • سال ساخت: 1979
 • تعداد سوال: 16
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی، فردی
 • نحوه نمره گذاری: نمره گذاری از 0 تا 8 (صفر: اجتناب نمی‌کنم، 8 هميشه اجتناب می‌کنم)
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: پرسشنامه ترس (پرسشنامه علائم رفتاری)
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي اين آزمون در شهر اصفهان از طريق دوبار اجراي تست در فاصله دو هفته بالا 74/0 بود (لك، 1372) لك ،احمد (1372). اثربخشي تكنيكهاي شناختي- رفتاري در درمان حملات پانيك همراه يا بدون گذر هراسي. پايان‌نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني. انستيتو روانپزشكي.
 • توضیحات دیگر: 0